İstanbul’da Bakırköy merkezli Psikoterapist, Pskiyatrist, Pskiyatri Uzmanı Dr. Başar Akman’ın sunduğu hizmetler :